điểm mềm
industry

ĐIỂM MỀM

Nhiệt độ mà tại đó trạng thái vật lý của chất kết dính có sự thay đổi trở nên mềm

độ nhớt
industry

ĐỘ NHỚT

Độ nhớt là thông số thể hiện khả năng cản trở dòng chảy của lưu chất

Liên hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


Đã thông báo công thương
Call Now Button