keo hotmelt PSA

BLOCK COPOLYMER – SBC

Block copolymer?

Block copolymer là polymer sử dụng chủ yếu cho keo hotmelt PSA – Pressure sensitive adhesive. Điểm khác biệt về cấu tạo và tính chất cơ lý làm cho các loại keo hot melt mang những đặc tính độc đáo mà các loại keo hotmelt khác không có được.

Block copolymer được sử dụng trong keo hotmelt keo nhiệt bao gồm:

  • SBS – Styrene – Butadiene – Styrene
  • SIS – Styrene – Isoprene – Styrene
  • SEBS Styrene – Ethylene – Butadiene – Styrene
  • SEPS – Styrene – Ethylene – Propylene – Styrene.

 

Các SBC không bão hòa, như SIS và SBS, được tạo ra từ phản ứng trùng hợp anion trong dung môi. Butyl lithium thường được sử dụng làm chất khởi đầu. Phản ứng ghép đôi và trùng hợp tuần tự là hai con đường tổng hợp chính được áp dụng trong việc tạo ra các lớp SBC thương mại.

Trong quá trình này, đầu tiên là quá trình trùng hợp styrene để tạo thành một khối polystyrene (A), sau đó khối trung gian middle block là isopren hoặc butadien (B) được thêm vào một đầu của khối styren để tạo thành polymer diblock SI hoặc SB (A-B). Tiếp theo, một tác nhân tạo liên kết hóa trị như 1,2-dibromoethane được thêm vào để kết nối hai diblocks bằng cách liên kết các chuỗi isopren hoặc butadien với nhau. Kết quả là tạo thành copolymer A-B-A triblock với styrene là end block. Điều quan trọng cần lưu ý là phản ứng kết đôi không bao giờ có thể đạt được 100%, do đó luôn có một mức độ nhất định hàm lượng diblock (∼5%).

Block copolymer self assembly
Diblock copolymer 
Block%20Copolymer%20Structure
Triblock copolymer 

SEBS và SEPS được thực hiện bằng cách hydro hóa middle block của SBS và SIS, tương ứng. Để giảm thiểu sự kết tinh của khối middle block etylen butylen, SEBS thường được hydro hóa từ một SBS có hàm lượng vinyl cao. Nhờ sự bão hòa của polymer, SEBS và SEPS ổn định hơn dưới tia cực tím và lão hóa nhiệt. Nhưng bước bổ sung hydro hóa làm tăng thêm chi phí sản xuất. So với SIS và SBS, polyme SEPS và SEBS bão hòa không phải là lựa chọn polymer phổ biến cho keo nhiệt PSA.

Liên hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


Đã thông báo công thương
Call Now Button