Điểm thủy tinh hóa của keo dán polymer

ĐIỂM THỦY TINH HÓA CỦA KEO NHIỆT

Nhiệt độ chuyển tiếp thủy tinh – điểm thủy tinh hóa của keo dán

Điểm thủy tinh hóa là gì?

Đây là một thông số đặc trưng cho polymer nhiệt dẻo, khi thay đổi nhiệt độ trạng thái vật lý của polymer cũng thay đổi theo và xu hướng thay đổi sẽ là chuyển từ trạng thái cứng sang đàn hồi và cuối cùng là chảy nhớt (theo chiều tăng của nhiệt độ). Sự thay đổi này cũng xảy ra theo chiều ngược lại. Có những loại polymer sẽ có điểm thủy tinh Tg cao hơn nhiệt độ phòng nhưng cũng có những loại polymer sẽ có điểm Tg ở nhiệt độ âm.

Điểm thủy tinh hóa của keo dán

Keo dán có thành phần là các loại polymer rất khác nhau do đó mà điểm thủy tinh hóa cũng có sự khác nhau rõ rệt. Keo nóng chảy có thành phần chính là nhựa SBCs, Cao su tổng hợp, Acrylic hoặc Polyolefin đã biến đổi sẽ có điểm thủy tinh từ -10 cho đến -80oC, các loại keo EVA có điểm mềm thấp hơn nhiệt độ phòng trong khi đó các loại keo epoxy lại có điểm thủy tinh ở nhiệt độ phòng hoặc cao hơn.

Điều gì xảy ra tại điểm thủy tinh?

Điểm thủy tinh hóa xảy ra tại nhiệt độ mà đặc tính lý hóa của keo thay đổi một cách đội ngột, điều đó dẫn đến sự thay đổi về độ dính, độ dàn hồi, khả năng thấm ướt của keo dán.

Khi keo dán ở dưới ngưỡng của điểm thủy thủy tinh, chúng trở nên giòn và không có độ dính với vật liệu. Do đó, trong quá trình sử dụng keo dán cần quan tâm đến nhiệt độ sử dụng của sản phẩm mà ta có sự lựa chọn loại keo có điểm thủy tinh phù hợp.

Điểm thủy tinh hóa của keo dán

Liên hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


Đã thông báo công thương
Call Now Button