độ nhớt

ĐỘ NHỚT

Độ nhớt keo nhiệt - Melt viscosity

Độ nhớt là thông số thể hiện khả năng cản trở dòng chảy của lưu chất do sự ma sát giữa các lớp chất lỏng trượt lên nhau. Độ nhớt của keo nhiệt được đo tại một nhiệt độ nhất định, tại nhiệt độ đó, keo thể hiện tính chất như một chất lỏng nhớt. Độ nhớt của keo nhiệt thay đổi tỷ lệ nghịch nhiệt độ, nhiệt độ càng cao thì độ nhớt càng giảm.

Quá trình thay đổi trạng thái của keo nhiệt diễn ra dưới sự tác động của nhiệt độ, khi nhiệt độ đạt tới điểm mềm, keo bắt đầu có khả năng tạo thành dòng chảy, tiếp tục tăng nhiệt độ, keo sẽ chuyển sang trạng thái chảy nhớt, tại điều kiện nhiệt độ đó ta có thể dễ dàng đo được thông số độ nhớt của keo nhiệt bằng những thiết bị chuyên dụng.

Thông số độ nhớt đối với nhà sản xuất sẽ là cách để đánh giá độ đồng đều giữa các lô sản xuất, nhưng đối với người sử dụng sau cùng, độ nhớt có ý nghĩa quan trọng trong việc chọn lựa keo phù hợp với thiết bị. Những thiết bị yêu cầu khả năng phun dễ dàng sẽ cần những dòng sản phẩm có độ nhớt thấp trong khi đó những thiết bị sử dụng con lăn sẽ có thể sử dụng được những dòng sản phẩm có độ nhớt cao hơn.

Liên hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


Đã thông báo công thương
Call Now Button