OPEN TIME SET TIME

OPEN TIME & SET TIME

Open time và Set time của keo nhiệt

Để có thể sử dụng keo nhiệt một cách hiệu quả, ta cần có sự kiểm soát thời gian open time và set time của keo một cách chính xác. Bởi lẽ, sự phù hợp của keo về thời gian khô sẽ có quyết định không hề nhỏ trong về lựa chọn keo cho phù hợp với ứng dụng. Ta sẽ định nghĩa các thông số thời gian open time và setting time của keo nhiệt một cách đơn giản như sau:

  • Open time: là thời gian tối đa mà sau khi áp dụng lên bề mặt vật liệu keo vẫn tạo được độ dính với bề mặt vật liệu đó
  • Set time: là thời gian keo khô và tạo độ bám dính giữa 2 bề mặt vật liệu với nhau.

Các thông số này phụ thuộc vào các yếu tố sau:

  • Lượng keo áp dụng lên bề mặt vật liệu
  • Nhiệt độ của keo
  • Loại keo sử dụng
  • Loại vật liệu

Thị trường keo dán vô cùng đa dạng, và tính chuyên biệt cho từng ứng dụng sẽ được các nhà sản xuất keo điều chỉnh để tạo ra những sản phẩm keo có thời gian open time và set time phù hợp.

Liên hệ

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


Đã thông báo công thương
Call Now Button